Utbetalning av engångsbelopp för medarbetare inom Kommunals avtalsområde

Du som arbetar eller har arbetat i Tyresö kommun inom Kommunals avtalsområde under perioden 1 maj 2020 till och med 31 oktober 2020 kan ha rätt till att få ett engångsbelopp utbetalt kopplat till det centrala lönekollektivavtal som nu gäller inom området.

Du som medarbetare ha rätt att få del av dessa pengar under förutsättning att:

  • Du varit tillsvidareanställd eller tidsbegränsat anställd med månadslön hela eller delar av perioden 1 maj – 31 oktober 2020. Medarbetare med timlön omfattas inte.
  • Du under perioden varit medlem i fackförbundet Kommunal eller oorganiserad medarbetare inom Kommunals avtalsområde. Med detta menas inom de yrkesgrupper som normalt sett organiseras av Kommunal.

Engångsbeloppet utgörs av maximalt 5500 kr per medarbetare. Avdrag från maxbeloppet görs om du arbetar deltid och om du inte arbetat under hela perioden 1 maj – 31 oktober 2020. Detta innebär att om du under perioden haft en sysselsättningsgrad på 75 % har du rätt till 75 % av maxbeloppet. Om du arbetat tre månader på heltid under perioden har du rätt till hälften av maxbeloppet.

Om du arbetat under hela perioden eller om din anställning pågick minst fram till och med 31 oktober kommer din del av engångsbeloppet att betalas ut automatiskt.

Om du arbetat under perioden men avslutat din anställning före den 31 oktober ska du skriftligen inkomma med en begäran om att få ut din del av beloppet senast 1 april 2021. Begäran om utbetalning görs genom blanketten "Begäran om utbetalning av engångsbelopp". Blanketten finns även att hämta i Servicecenter på plan 1 i kommunhuset i Tyresö kommun. Utbetalning görs löpande men senast vid april månads löneutbetalning 2021.

Ifylld och underskriven blankett skickas per post till: Tyresö kommun, Löneenheten plan 7, 135 81 Tyresö. Den kan även scannas in och skickas per e-post till lon@tyreso.se 

Begäran ska ha inkommit arbetsgivaren senast 1 april 2021.

Frågor kring hantering av begäran och utbetalning av engångsbelopp hänvisas till lon@tyreso.se.

Sidan publicerad av: hr@tyreso.se
Senast uppdaterad: 16 november 2020

Hitta på sidan