Timvikarie i förskola, fritidshem och anpassad grundskola

Vill du ha ett omväxlande arbete där du möter nyfikna barn? Som timvikarie i Tyresö kommuns förskolor, fritidshem och anpassad grundskola är du en värdefull tillgång för verksamheten och för våra barn/elever – samtidigt som du får en värdefull erfarenhet.

Att vara timvikarie

Våra timvikarier är en värdefull tillgång för verksamheten och för våra barn och elever. Du erbjuds en stimulerande arbetsplats med goda kollegor där du som medarbetare får möjlighet att utvecklas och ta eget ansvar.

Som timvikarie är du anställd av Tyresö kommuns bemanningsenhet, som förmedlar timvikarier till kommunens förskolor, fritidshem och anpassad grundskola. Du planerar själv din tillgängliga tid i vår app och lägger in dagar och tider när du kan arbeta.

Som vikarie hjälper du ordinarie personal och ser till så att alla barn/elever får uppmärksamhet, trygghet och att alla får vara med och känna sig inkluderade i lek och aktiviteter. Det är viktigt att snabbt skapa förtroende, då du oftast kommer in i verksamheten med kort varsel.

Timvikarie på förskolan

Som timvikarie i förskolan jobbar du med barn i åldrarna 1–5 år. Du hjälper den ordinarie personalen i det dagliga arbetet. Det kan till exempel handla om:

  • omsorg, till exempel på- och avklädning och hjälpa till vid måltiderna
  • pedagogisk verksamhet, till exempel lek, utforskande och lärande tillsammans med barnen.

Som timvikarie har du stor nytta av förmågan att ta initiativ. Det finns alltid saker att göra på en förskola – barn som behöver en hjälpande hand, ett heja-rop eller någon att bygga legoslott, läsa saga eller bygga koja med. En stor del av verksamheten bedrivs utomhus.

Ditt viktigaste bidrag är att vara aktiv och hjälpa till på alla sätt du kan, och att försöka ligga steget före.

Timvikarie på fritidshem

Elever jobbar i klassrum

På våra fritidshem arbetar du tillsammans med ordinarie personal med elever i åldrarna 6-12 år. På fritidshemmen har du hand om eleverna före och efter ordinarie skoltid samt är behjälplig under lektionstid. Fokus ligger vanligtvis på att träna socialt samspel genom lek, idrott och kreativa aktiviteter.

På fritidshemmen är du en resurs till ordinarie lärare samt medverkar i fritidsverksamhet både inom- och utomhus. Förmågan att ta initiativ, kommunicera och lösa problem är särskilt användbara egenskaper när du jobbar som timvikarie.

En del av rollen handlar om att hantera relationer med elever och lärare – att lyssna, fråga, sätta gränser och uppmuntra. Uppdraget handlar alltid om att vara en vuxen förebild.

Timvikarie på anpassad grundskola

Elev i rullstol under lektion

I våra klasser på anpassad grundskola har vi hög lärartäthet och du arbetar tillsammans med ordinarie lärare och elevassistenter med elever i åldrarna 7–15 år. Undervisningen är anpassad efter elevernas behov oavsett funktionsnivå.

Som vikarie i anpassad grundskola samarbetar du i ett team och är med elevgruppen under skoldagens alla moment och finns som ett stöd under lektioner, vid raster samt under dagens måltider och fritids.

En viktig del i arbetet är att vara nyfiken, att stimulera och motivera eleverna till att utveckla sina förmågor och skapa möjlighet till lärande.

Så ansöker du

Vi söker löpande efter timvikarier. Annonsen ”Timvikarier till bemanningsenhet för kommunala förskolor och fritidshem” hittar du på Tyresö kommuns jobbportal. Finns det ingen annons just nu kommer en ny annons att läggas upp inom kort.

Tyresö kommuns jobbportal

Möt vår vikarie Anna

Så är det att jobba som timvikarie


Text

Sidan publicerad av: barn-utb@tyreso.se
Senast uppdaterad: 2 januari 2024