Våra feriejobb

Feriejobb i Tyresö kommun fördelas inom kommunala verksamheter och ideellt föreningsliv. Du kan exempelvis få arbeta på förskola, äldreboende, kontor, vaktmästeri eller med parkskötsel.

Du är en del av den ordinarie verksamheten. Arbetsuppgifterna kan vara att ordna aktiviteter för barn och unga både inomhus och utomhus. Du hjälper till med att ta hand om barnen, ordna med mellanmål, hjälper till med enklare städuppgifter. Att arbeta med barn och unga är ett populärt feriejobb.

Arbetsplatser inom kategorin kan vara:

 • förskola
 • fritidshem

Om du erbjuds ett arbete inom barnomsorg måste du i samband med anställningen visa upp ett registerutdrag från polisens belastningsregister. Detta utdrag beställer du själv från polisens hemsida.

Tyresö fritidsgårdar ordnar under sommaren en rad olika aktiviteter för barn och unga. De har dagkollo för barn i årskurs 4-7, de driver kiosker, tar hand om en badanläggning, fixar spontanaktiviteter för sommarlovslediga barn och ungdomar.

Arbetsuppgifterna kan variera beroende på uppdraget, det är mycket utomhusaktiviteter och mycket kontakt med barn och unga, du hjälper till att förbereda, organisera och genomföra olika aktiviteter.

Bergfotens fritidsgård har fritidsverksamhet för ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning från tretton år och uppåt.

Arbetsplatser inom kategorin kan vara:

 • dagkollo (Alby friluftsbad)
 • skate- och parkourparken
 • Krusbodabadet
 • Nyboda fritidsgård
 • Bergfotens fritidsgård
 • Strandbadet

Om du erbjuds arbete inom fritidsgårdar måste du i samband med anställningen visa upp ett registerutdrag från polisens belastningsregister. Detta utdrag beställer du själv från polisens hemsida.

Här arbetar du med barn, unga vuxna och även äldre personer som har olika funktionsnedsättningar. Dessa personer har stöd via LSS (lagen om stöd och service för vissa funktionsnedsatta).

Vanliga arbetsuppgifter är att delta i aktiviteter tillsammans med brukarna. Exempel på aktiviteter kan vara att spela spel och läsa. Du kan följa med på utflykter och hjälpa till och stötta i enklare hushållsuppgifter.

Arbetsplatser inom kategorin kan vara:

 • daglig verksamhet
 • gruppboenden
 • korttidsboenden

Om du erbjuds ett arbete inom gruppboende måste du i samband med anställningen visa upp ett registerutdrag från polisens belastningsregister. Detta utdrag beställer du själv från polisens hemsida.

Denna kategori omfattar arbeten inom kontor och administration. Det kan vara arbete i en reception eller hjälpa till med administrativa arbetsuppgifter såsom registerhantering, sortering, gallring och arkivering i kontorsmiljö.

Arbetsplatserna kan bland annat vara:

 • administrativa avdelningar i kommunal verksamhet
 • reception
 • it- avdelning
 • kansli

I denna kategori finns arbeten inom olika kulturjobb. Det kan vara inom bibliotek, kulturevenemang eller kulturvård.

Vanliga arbetsuppgifter är att hjälpa till med dagliga rutiner på bibliotek, arrangera ”pop-up” aktiviteter i kommunen, hjälpa till med kulturvård i olika sammanhang eller arbete med digitalisering av kommunens historiska arkiv.

Under 2021 kommer det finnas feriejobb där du får jobba med offentlig konst, att få levandegöra vår historia kring torparlivet i Ahlstorp eller jobba med slöjd och hantverk. 

Arbetsplatser inom kategorin kan vara:

 • kulturevenemang
 • bibliotek
 • kultur, fritid och föreningsverksamhet

Arbetet sker till största delen utomhus så det är bra om du tycker om att vara ute, oavsett väder. Arbetet innefattar park- och trädgårdsskötsel, städuppdrag, underhåll av rastplatser, badplatser, naturstigar.

Arbetsplatserna kan bland annat vara

 • park- och naturvårdsenheten
 • idrottsanläggningar
 • kommunalt bostadsbolag
 • Tyresö slott

Detta projekt erbjuds endast under sommarperiod 1 och innebär att du tillsammans med andra ungdomar får prova att arbeta som musiker och artist. Med hjälp av en handledare övar ni in en musikföreställning som ni marknadsför och turnerar med inom kommunala verksamheter.

För att kunna delta i projektet krävs att du har förkunskaper inom sång och musik. Deltagarna kommer att väljas ut genom audition och personlig intervju.

Detta projekt erbjuds endast under sommarperiod 1. Du arbetar på kommunens kommunikationsenhet och får bevaka och rapportera vad som händer inom kommunen under sommaren. Du arbetar som reporter det vill säga, intervjuar, skriver texter, dokumenterar och rapportera i kommunens olika medier. Det är en fördel om du är nyfiken, öppen och gillar att arbeta med ord och bild. Ett fåtal platser.

"Tryggare Granängsringen" är ett samarbete mellan kommunen och Tyresö bostäder. 75 ungdomar får under sommaren möjlighet att jobba med olika uppdrag som gör området kring Granängsringen och Alléplan i Trollbäcken trivsammare och bättre. Det kan vara att måla, klippa gräs, rensa ogräs, underhåll av uteplatser, snickra fågelholkar, plantera och mycket annat. Genom olika föreläsningar och studiebesök får du tillgång till kunskap och inspiration. Platser erbjuds under alla tre sommarperioderna. Du som bor inom Granängsringen har förtur till platserna.

Arbete inom vaktmästeri innebär serviceuppdrag av olika slag, t.ex. flytt av möbler, montering, underhåll, kopiering, städning, rensning av förråd. Arbetsplatsens ”allt-i allo”, kan vara uppdrag både inom- och utomhus. Det kan också innebära att du hoppar in som resurs på skolans fritidshem.

Arbetsplatser inom kategorin:

 • skolor
 • internservice

På vissa arbetsplatser måste du i samband med anställningen visa upp ett registerutdrag från polisens belastningsregister. Detta utdrag beställer du själv från polisens hemsida.

Denna kategori erbjuder arbete på kommunens äldreboenden och inom hemtjänst. Vanliga arbetsuppgifter är att hjälpa till och delta i olika aktiviteter för de äldre, hjälpa till med lättare hushållstjänster. Du kan följa med på promenader, baka till fikastunder, ha högläsning och genomföra utomhusaktiviteter.

Som ferieanställd utför du inga omvårdnadsuppgifter och du är inte ute ensam med de äldre.

Arbetsplatser inom kategorin kan vara:

 • äldreboende
 • demensboende
 • hemtjänst
 • daglig verksamhet
 • träffpunkter för äldre

Här hittar du en rad olika arbetsområden t.ex. arbetsinriktad verksamhet för personer som står långt från arbetsmarknaden. Arbete inom ideellt föreningsliv och organisationer. Arbete med integration och språkundervisning, SFI.

Arbetsuppgifterna beror på vilken arbetsplats du hamnar på, det kan vara arbete i kiosk, underhåll och skötsel av park- och naturvårdsanläggningar, flytthjälp, arbete med volontärsuppdrag, dagkollo inom föreningsliv, stallskötsel och mycket annat. Detta är kategorin för dig som är beredd att ta vad som erbjuds!

Arbetsplatser inom kategorin kan vara:

 • C3L – SFI, språkundervisning
 • Måltidsservice
 • Kumlabadet
 • Servicegruppen
 • Sågen
 • Allverkstan
 • ideellt föreningsliv och organisationer

På vissa av arbetsplatserna måste du i samband med anställningen visa upp ett registerutdrag från polisens belastningsregister. Detta utdrag måste du själv beställa från polisens hemsida.

Sidan publicerad av: Malin Andersson
Senast uppdaterad: 21 juli 2021

Hitta på sidan