Våra feriejobb

Feriejobb i Tyresö kommun fördelas inom kommunala verksamheter och ideellt föreningsliv. Du kan exempelvis få arbeta på förskola, äldreboende, kontor, vaktmästeri eller med parkskötsel.

Läs mer om varje kategori av arbete som finns. Tillgång till jobben som beskrivs kan variera från säsong till säsong.

Under några av kategorierna finns det korta informationsfilmer som sommarredaktörerna själva har gjort! Intervjuer med både feriejobbare och handledare. Titta på dem och lär dig mer om vad de olika feriejobben innebär.

Du är en del av den ordinarie verksamheten. Arbetsuppgifterna kan vara att ordna aktiviteter för barn och unga både inomhus och utomhus. Du hjälper till med att ta hand om barnen, ordna med mellanmål och hjälper till med enklare städuppgifter. Att arbeta med barn och unga är ett populärt feriejobb. Arbetsplatserna är oftast förskola och fritidshem.

Om du erbjuds ett arbete inom barnomsorg måste du i samband med anställningen visa upp ett registerutdrag från polisens belastningsregister. Detta utdrag beställer du själv från polisens hemsida. Beställ i god tid.

Tyresö fritidsgårdar ordnar under sommaren en rad olika aktiviteter för barn och unga. De har dagkollo för barn i årskurs 4–7. De driver kiosker, tar hand om en badanläggning och fixar spontanaktiviteter för sommarlovslediga barn och ungdomar.

Arbetsuppgifterna kan variera beroende på uppdraget, det är mycket utomhusaktiviteter och mycket kontakt med barn och unga, du hjälper till att förbereda, organisera och genomföra olika aktiviteter.

Bergfotens fritidsgård har fritidsverksamhet för ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning från tretton år och uppåt.

Arbetsplatser inom kategorin kan vara:

 • Dagkollo (Alby friluftsbad)
 • Skate- och parkourparken
 • Krusbodabadet
 • Nyboda fritidsgård
 • Bergfotens fritidsgård
 • Strandbadet

Om du erbjuds arbete inom fritidsgårdar måste du i samband med anställningen visa upp ett registerutdrag från polisens belastningsregister. Detta utdrag beställer du själv från polisens hemsida. Beställ i god tid.

Summer Challenge, handledare

Sommarkollo i Alby, handledare

Här arbetar du med barn, unga vuxna och även äldre personer som har olika funktionsnedsättningar. Dessa personer har stöd via LSS (lagen om stöd och service för vissa funktionsnedsatta).

Vanliga arbetsuppgifter är att delta i aktiviteter tillsammans med personerna. Exempel på aktiviteter kan vara att spela spel och läsa. Du kan följa med på utflykter och hjälpa till och stötta i enklare hushållsuppgifter.

Arbetsplatser inom kategorin kan vara:

 • daglig verksamhet
 • gruppboenden
 • korttidsboenden

Om du erbjuds arbete inom gruppboende måste du i samband med anställningen visa upp ett registerutdrag från polisens belastningsregister. Detta utdrag beställer du själv från polisens hemsida. Beställ i god tid.

Denna kategori omfattar arbeten inom kontor och administration. Det kan vara arbete i en reception eller hjälpa till med administrativa arbetsuppgifter som registerhantering, sortering, gallring och arkivering.

Arbetsplatserna kan vara:

 • administrativa avdelningar i kommunal verksamhet
 • reception
 • it- avdelning
 • kansli

I denna kategori finns arbeten inom olika kulturjobb. Det kan vara inom bibliotek, Fritidsbanken, kulturevenemang eller kulturvård.

Vanliga arbetsuppgifter är dagliga rutiner på bibliotek t.ex. bokuppsättning, gallring, hyllstädning, hyllskyltning, hjälp vid informationsdisken, skriva boktips, göra inslag på vår hemsida. Arrangera pop up-aktiviteter i kommunen (du åker till olika ställen i kommunen, ex badplatser och erbjuder bibliotekets eller Fritidsbankens tjänster), hjälpa till vid kulturevenemang t.ex. "Levandegöra historia", eller arbeta med kommunens offentliga konst.

Arbetsplatser inom kategorin kan vara:

 • bibliotek
 • Fritidsbanken
 • föreningsstöd
 • kulturaktiviteter, evenemang

Kolla in intervjuerna med feriejobbare och handledare inom kulturområdet. Det är andra feriejobbare som gjort filmerna.

Fritidsbanken handledare

Konsthallen, feriejobbare

Konsthallen, handledare

Du arbetar med att genomföra en statistisk undersökning om nedskräpning i Tyresö. Arbetsuppgifterna kräver noggrannhet och engagemang. Arbetet sker utomhus oavsett väder, så det är bra om du tycker om att vara ute. Deltagarna kommer att väljas ut vid personlig intervju.


Arbetet sker till största delen utomhus så det är bra om du tycker om att vara ute, oavsett väder. Arbetet innefattar park- och trädgårdsskötsel, städuppdrag, underhåll av rastplatser, badplatser och naturstigar.

 • park- och naturvårdsenheten
 • idrottsanläggningar
 • kommunalt bostadsbolag
 • Tyresö slott

Här berättar handledaren Niklas Ryholt hur det är att feriejobba på Fritidsbanken.

Sommarjobba som dansare! Du arbetar med dans som konstform och med det koreografiska och sceniska framställandet av en dansföreställning. Tillsammans vill vi sprida dansglädje och bjuda in fler till att dansa i Tyresö! Du kommer att genomgå en audition där du visar en kortare dans (max tre minuter) och blir intervjuad kring dina tankar om att vara dansare och dans i Tyresö.

Vi ser fram emot din ansökan!

Sommarjobba som musiker! Du repeterar in musik som kommer att framföras på olika ställen i kommunen. För att kunna delta i projektet krävs att du har förkunskaper inom sång och musik. Deltagarna kommer att väljas ut genom audition och personlig intervju. Under din audition får du framföra ett kortare musikstycke/låt (max tre minuter). Du blir intervjuad kring dina tankar om att musicera och att arbeta i grupp med andra.

Vi ser fram emot din ansökan!
Se SVT lokalnyheters reportage om feriejobben som sommarmusiker. Länk till annan webbplats.

Ljudtekniker, feriejobbare

Ljudtekniker, handledare

2022 och 2023 hade vi feriejobbare som sommarredaktörer. De arbetade på kommunikationsstaben och fick bevaka och rapportera vad som händer i Tyresö under sommaren. De intervjujade, skrev texter, dokumenterade och rapporterade i kommunens olika kanaler. Det är sommarredaktörerna som har gjort alla filmer på den här sidan!
2024 finns inte möjlighet att söka jobb som sommarredaktör.

2022 års sommarredaktörer intervjuar Cynthia Runefjärd inför hennes tillträde som kommundirektör i Tyresö.

Sommarredaktör, feriejobbare

Sommarredaktör, handledare

"Tryggare Granängsringen" är ett samarbete mellan kommunen och Tyresö bostäder (TYBO). 75 ungdomar får under sommaren möjlighet att jobba med olika uppdrag som gör området kring Granängsringen och Alléplan i Trollbäcken trivsammare och bättre. Det kan vara att måla, klippa gräs, rensa ogräs, underhåll av uteplatser, snickra fågelholkar, plantera och mycket annat. Genom olika föreläsningar och studiebesök får du tillgång till kunskap och inspiration. Du som bor i Granängsringen har förtur till platserna.

Se filmerna om feriejobb i Granängsringen, som feriejobbarna själva har gjort.

Tryggare Granängsringen, handledare

Tryggare Granängsringen, feriejobbare

Arbete inom vaktmästeri innebär serviceuppdrag av olika slag, till exempel flytt av möbler, montering, underhåll, kopiering, städning och rensning av förråd. Uppdragen kan vara både inom- och utomhus. Det kan också innebära att du hoppar in som resurs på skolans fritidshem.

Arbetsplatser inom kategorin:

 • skolor
 • Internservice

På vissa arbetsplatser måste du i samband med anställningen visa upp ett registerutdrag från polisens belastningsregister. Detta utdrag beställer du själv från polisens hemsida. Beställ i god tid.

Denna kategori erbjuder arbete på kommunens äldreboenden och inom hemtjänst. Vanliga arbetsuppgifter är att hjälpa till och delta i olika aktiviteter för de äldre och hjälpa till med lättare hushållstjänster. Du kan följa med på promenader, baka till fikastunder, läsa för de äldre och genomföra utomhusaktiviteter.

Som ferieanställd utför du inga omvårdnadsuppgifter och du är aldrig ute ensam med de äldre.

Arbetsplatser inom kategorin kan vara:

 • äldreboende
 • demensboende
 • hemtjänst
 • daglig verksamhet
 • träffpunkter för äldre

Detta är kategorin för dig som är beredd att ta vad som erbjuds!

Här hittar du många olika arbetsområden till exempel arbetsinriktad verksamhet för personer som står långt från arbetsmarknaden. Arbete inom ideellt föreningsliv och organisationer, arbete med integration och språkundervisning, måltidsservice inom skola och barnomsorg.

Arbetsuppgifterna beror på vilken arbetsplats du hamnar på: Det kan vara arbete i kiosk, underhåll och skötsel av park- och naturvårdsanläggningar, flytthjälp, arbete med volontärsuppdrag, dagkollo inom föreningsliv, stallskötsel och mycket annat.

Arbetsplatser inom kategorin kan vara:

 • Svenska för invandrare (SFI), språkundervisning för nya Tyresöbor som inte kan svenska.
 • Måltidsservice, som ansvarar för den mat som serveras i förskolor, skolor, äldreboenden med mera.
 • Badplatser (till exempel kiosk vid Kumlabadet).
 • Verksamheter som erbjuder stöd till de som står långt från arbetsmarknaden (exempelvis Sågen/servicegruppen, det kan vara arbete med allt från skogsvård till hantverk, eller caféverksamhet).
 • Ideellt föreningsliv och organisationer (exempelvis Pingstkyrkans loppisverksamhet, stallskötsel, vandrahem, föreningsverksamhet).

På vissa arbetsplatser måste du i samband med anställningen visa upp ett registerutdrag från polisens belastningsregister. Detta utdrag beställer du själv från polisens hemsida. Beställ i god tid.

Sidan publicerad av: Jonna Carlström
Senast uppdaterad: 23 februari 2024

Hitta på sidan