Alla våra olika yrken

Kommunen är Tyresös största arbetsgivare. Det finns fler än 200 yrken inom 19 olika verksamhetsområden. Vi kan verkligen kalla oss en bred arbetsgivare. Oavsett vilket arbete du har i kommunen så arbetar du med och för andra människor - Sveriges viktigaste jobb.

Yrken

Du kan jobba inom alla dessa yrkesområden:

 

  • förskola, grundskola, grundsärskola och fritidsgårdar
  • gymnasium och vuxenutbildning
  • äldreomsorg
  • individ- och familjeomsorg
  • omsorg om personer med funktionsnedsättning
  • samhällsplanering, hur mark och vatten ska nyttjas och hur tomter får bebyggas miljö och trafik,gator och parker
  • anläggningsverksamhet, vatten, avlopp och renhållning
  • kultur och fritid
  • fastighetsförvaltning

 

Som stöd till verksamheterna finns kansli, ekonomi, HR, kvalitet, kommunikation, IT, vaktmästeri med mera.

 

Tillsammans skapar vi framtid varje dag!

 

Sidan publicerad av: hr@tyreso.se
Senast uppdaterad: 17 november 2023