Framtidsyrken

Sveriges viktigaste jobb finns inom välfärden. Det är också inom välfärden som framtidsjobben finns.

I takt med att befolkningen växer, ökar behovet av skola, vård och omsorg. Detta leder till stora rekryteringsbehov. Flest medarbetare behöver rekryteras till vården och omsorgen, samt till förskolan och skolan.

Även Tyresö som bostadskommun växer. Dagens 47 000 invånare ska bli 60 000 fram till år 2030. Hela centrum ska förnyas, nya bostadsområden ska utvecklas och Brevikshalvön omvandlas till skärgårdsnära permanentboende. Vi behöver rekrytera dig som vill vara med och bygga Tyresö!

Låt dig inspireras till ett framtidsyrke!

Tre personer som tittar på en datorskärm

Intervju med landskapsarkitekt

Två personer som fikar

Intervju med undersköterska

Vi växer starkt för framtiden

Att växa så starkt som vi gör i kommunen ställer stora krav på oss och dig – oavsett yrkesroll – men det ger oss också goda förutsättningar att tillsammans få utvecklas på alla plan. När kommunen utvecklas kommer även du utvecklas.

Sidan publicerad av: hr@tyreso.se
Senast uppdaterad: 18 januari 2024