Sofia gör trafiken hållbar

Trafikplaneraren Sofia Eneborg jobbar med hur människor ska ta sig fram i Tyresö. Perspektivet är långsiktigt. Trafiklösningarna som byggs nu ska fungera länge och bidra till ett hållbart samhälle.

Sara Eneborg

Hur är det att vara trafikplanerare i Tyresö?

– Väldigt utmanande eftersom kommunen växer så mycket. Jobbet innebär också att ständigt växla mellan olika perspektiv. Ibland är jag långt fram i tiden, vår översiktsplan sträcker sig fram till 2035, och ibland är jag här och nu och jobbar med detaljplaner och parkeringstal för bland annat cykel.

Vad är ditt uppdrag?

– Jag jobbar framför allt på strategisk nivå med hur vi vill att trafiken ska utvecklas i framtiden. Målsättningen är väldigt tydlig: Vi vill och ska prioritera hållbarhet och miljö och därför sätter vi utvecklingen av hållbara transporter i första rummet. Vi har också ett starkt fokus på att utveckla gång- och cykeltrafiken med breda och tillgängliga gångvägar och cykelstråk.

Nämn ett spännande projekt du jobbar med just nu

– Vi utvecklar Bollmoravägen i samband med att det byggs och planeras bostadsområden utmed vägen. Det blir en helt ny gestaltning och gatsektion. Vi planerar för att bygga ett brett cykelstråk som ansluter till det regionala cykelstråket. Väldigt roligt!

Varför skulle du rekommendera Tyresö kommun som arbetsplats för folk i din bransch?

– Jag har jobbat här i drygt ett år och känner att det finns mycket kvar att utveckla. När du jobbar i en relativt liten kommun där det samtidigt händer väldigt mycket får du möjlighet att förkovra dig inom många olika områden.

Vad får dig att trivas på jobbet?

– Flexibilitet är viktigt. Jag bor i Nynäshamn och har möjlighet att jobba hemifrån två dagar i veckan, vilket underlättar när man har familj och småbarn. Det är ett också ett ungt och skönt gäng som arbetar på förvaltningen.


Namn:
Sofia Eneborg

Yrke: Trafikplanerare

Utbildning: Samhällsbyggnadsprogrammet, KTH

Bor: Nynäshamn

Hur tar du dig till jobbet: Bil till Tyresö eller tåg till vårt satellitkontor på Söder

Fritidssysselsättning: Inredning, alpint på vintern och båt på sommaren, samt resor

Sidan publicerad av: hr@tyreso.se
Senast uppdaterad: 1 mars 2018