Intervju med Patrik Isolehto

Patrik Isolehto började som HR-specialist i Tyresö kommun 2014. Sedan november 2020 arbetar Patrik som förhandlingschef.

Bild på man med skägg

Många av oss vet inte vad en förhandlingschef gör, berätta lite kort vad arbetet innebär?

Förhandlingschefens roll är väldigt mångfacetterad men innebär i stort att ansvara för och utveckla den övergripande arbetsgivarpolitiken med inriktning på arbetsrätt, avtal, samverkan/förhandling samt lönebildningsfrågor. I rollen ingår även att vara bollplank till arbetsgivarföreträdare och kollegor inom HR.

Att förhandla handlar om att ge och ta, är det inte svårt att nå fram till beslut som alla ska vara nöjda med?

Min upplevelse är att parterna oftast är överens om den övergripande målsättningen, men att vägen dit kan ses på olika sätt beroende på från vilket perspektiv frågan belyses. Det viktiga är att hitta en balans mellan parternas intressen och se till vad som är viktigast för alla inblandade. Ibland kan det bli en avvägning mellan arbetsgivarens, verksamhetens och individens intressen. Det kan ibland finnas utmaningar i detta. I rollen som förhandlingschef är det viktigt att ha en helhetssyn och se till konsekvenserna av olika beslut för hela organisationen över tid.

Vad uppskattar du mest med jobbet?

Jag uppskattar variationen i arbetet och dialogen med alla verksamheter på alla nivåer. I min roll har jag dialog med såväl kommunledningsgruppen och centrala samverkansgruppen, som chefer på olika nivåer, enskilda medarbetare samt förtroendevalda ute i alla våra verksamheter. Sedan har jag också fantastiska och kompetenta kollegor på HR-avdelningen där vi arbetar som ett lag.

Berätta om din resa i Tyresö kommun.

Jag började i Tyresö kommun som HR-specialist i augusti 2014. Det var en kombination av rollens utformning och hur HR-organisationen var uppbyggd som gjorde att jag sökte jobbet och flyttade upp hit från Lund med min familj. Jag har under dessa år arbetat huvudsakligen inriktat mot arbetsrättsfrågor och lönebildning såväl operativt som strategiskt. I höstas blev jag tillförordnad förhandlingschef och i mars tillträdde jag tjänsten som chef.

Sidan publicerad av: hr@tyreso.se
Senast uppdaterad: 27 december 2021

Hitta på sidan