Malin lyfter Tyresös yngsta

Malin Ljungberg är förskollärare och blivande pedagogista. Hon vill synliggöra barn och ta deras idéer och tankar på allvar.

Förskollärare Malin Ljungberg

Varför har du valt att arbeta på förskola?

– Jag är utbildad till grundskollärare för de yngre åldrarna, men när jag provade på att jobba i förskola för att se vad barnen hade med sig från förskola till skola så fastnade jag för förskolläraryrket. Att vara med de yngsta barnen är en speciell känsla, den livsglädjen och nyfikenhet som driver barn är smittsam. Som pedagog har jag stora möjligheter att påverka och bidra till att ge dem en bra start.

Vad är en pedagogista?

– Det är en yrkestitel som är lånad från förskolorna i den italienska staden Reggio Emilia. Att arbeta med inspiration från Reggio Emilia innebär att man utgår ifrån det kompetenta barnet. Min utbildning till pedagogista syftar till att jag tillsammans med pedagogerna ska arbeta för att fördjupa processerna i våra projektarbeten, att arbeta nära både barn och övriga pedagoger för att utveckla verksamheten och skapa ett meningsfullt lärande för barnen i våra verksamheter.

Hur är det att arbeta med barn i Tyresö kommun?

– Väldigt spännande eftersom vi är i inne i en process där det händer mycket positiva saker och jag upplever att det verkligen satsas på förskolan. Det finns ett starkt fokus på utveckling och många medarbetare vill fortbilda sig och får också den möjligheten, både internt och externt.


Namn:
Malin Ljungberg

Yrke: Förskollärare och snart färdigutbildad Pedagogista

Utbildning: Lärarprogrammet, VFU-handledare och pedagogistautbildning

Bor: Gamla Tyresö

Så tar jag mig till jobbet: Cykel eller bil

Fritidssysselsättning: Familj och träning

 

Sidan publicerad av: hr@tyreso.se
Senast uppdaterad: 14 maj 2018