Anna är med och utvecklar förskolan

Anna Papakonstantinou arbetar som förskolechef och har infört minskade barngrupper som arbetar med innovativa projekt utifrån barnkonventionen.

Förskolechef Anna Papakonstantinou

Varför ville du bli förskolechef?

– Jag tycker om att organisera utveckling. Min vision och mitt mål har varit att kombinera min mångåriga erfarenhet som förskollärare med min breda akademiska utbildning och även få med den sociala aspekten av min roll.

Vad bedriver du för ledarskap?

Jag utövar ett pedagogiskt ledarskap med fokus på barnet och utvecklingen av mina pedagoger. I detta arbete har jag fått hjälp och stöd från såväl Barn- och utbildningsförvaltningen som hela kommunen och inte minst från föräldrarna.

Hur är det att vara chef i Tyresö kommun?

– Jag är väldigt glad för att kommunen har en organisatorisk struktur med stödfunktioner som HR, måltidsenhet och bemanningsenhet som ger mig möjligheten att fokusera på den pedagogiska verksamheten för att gå mera på djupet och berika den.

Vilka möjligheter till utveckling har du som chef?

– Det finns en stark känsla av att kommunen satsar på förskolan och vill utveckla oss chefer till exempel genom olika typer av nätverk där vi ingår. Själv leder jag tillsammans med kollegan Ulrika Månsson ett forum för kollegialt lärande där vi arbetar kring lärmiljön. Det är utvecklande för mig och ger förhoppningsvis nya impulser till alla pedagoger som är med.

Vad är roligast med ditt jobb?

– Att skapa förutsättningar för utveckling på mina förskolor genom att ta tillvara på mina pedagogers kompetens. Jag har infört mindre barngrupper som gjort att vi kunnat anpassa lärmiljöerna så att varje barn utvecklas utifrån sina förutsättningar och pedagogerna har fått mera tid för varje enskilt barn. För mig känns det också väldigt meningsfullt att arbeta med barnkonventionen och prata med barnen om deras rättigheter, värdegrunden och integritetsfrågor, och jag känner att det arbetet uppskattas av både barn och vårdnadshavare.


Namn: Anna Papakonstantinou

Yrke: Förskolechef

Utbildning: Förskollärare, fil. kand i pedagogik, masterexamen i social science, specialpedagog

Bor: Liljeholmskajen

Så tar jag mig till jobbet: Kommunalt

Fritidssysselsättning: Långa hundpromenader med min man, läser böcker – helst biografier.

Sidan publicerad av: hr@tyreso.se
Senast uppdaterad: 14 maj 2018