Jobba hos oss

En väg in - stöd till egen försörjning

En väg in är en myndighetsgemensam mottagning för personer som har behov av samordnat stöd för att komma till arbete, studier och egen försörjning.

Samarbetspartners i "En väg in" är Samordningsförbundet Östra Södertörn, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, försörjningsstödsenheten och Arbetscentrum för Tyresö kommun. Samarbete sker även med vuxenutbildning, skuldrådgivare, primärvård med flera.

En handläggare från varje samarbetspartner ingår i teamet som träffar personer som vill ha hjälp ut på arbetsmarknaden. Teamet tar emot besök på torsdagar. Det går att boka tid genom projektledaren. 

Arbetsmarknadsenheten i Tyresö är HBTQ-certifierad.

Sidan publicerad av: Kristina Erdholm
Senast uppdaterad: 9 augusti 2019
Upp

Hitta på sidan