04 januari 2024

Medarbetarna i Tyresö kommun är engagerade!

Hela 82 procent av våra medarbetare tog vara på chansen att tycka till i årets medarbetarundersökning. Resultatet visar bland annat:
💡 88 procent av kommunens medarbetare har ett arbete som engagerar
🔁 De kommungemensamma målen hänger ihop med verksamheten och enheternas arbete
🌟 De allra flesta upplever att chefen har en öppen och ärlig kommunikation samt gör dem delaktiga genom att lyssna på synpunkter vid framtagning av förslag och förbättringar
❤️ Vi har höga betyg på delaktighet och möjlighet att ta ansvar och påverka sitt arbete
🙂 Vi har en god organisatorisk och social arbetsmiljö

- Vi i Tyresö satsar ordentligt på ledarskapsutveckling, så det är extra roligt att ledarskapsindex ökar och att medarbetarna upplever en högre grad av delaktighet och större möjlighet att ta ansvar och påverka sitt arbete, säger HR-direktör Madeleine Fälleskog.

I filmen nedan får du höra vad medarbetarna i tre av våra verksamheter, tycker om sin arbetsplats


Sidan publicerad av: Fia Klint
Senast uppdaterad: 4 januari 2024