20 april 2021

Jämställda löner i Tyresö kommun

Skillnaden mellan kvinnors och mäns löner i Tyresö kommun är nere i 0,8 procent. Det har varit en positiv utveckling de senaste fem åren med sjunkande siffror för varje år.

Maria Blom

− Med detta resultat ligger vi väldigt bra till jämfört med många andra kommuner när det gäller jämställda löner. Utvecklingskurvan visar att vårt arbete har gett resultat, och vi kommer självklart att fortsätta det arbetet, säger Maria Blom, HR-direktör i Tyresö kommun.

Tyresö kommun genomför varje år en lönekartläggning i enlighet med Diskrimineringslagen.

2020 års kartläggning visade att männen tjänade 0,8 procent mer än kvinnorna. Löneskillnaden kan jämföras med 1,7 procent 2019, 2,2 procent 2018 och 3,1 procent 2017. År 2015 var skillnaden 6 procent. Siffrorna tar inte hänsyn till arbetets svårighetsgrad eller andra faktorer.

Kartläggningen analyserar löneskillnader mellan kvinnor och män som utför likadant arbete, samt löneskillnader i kvinnodominerande och icke kvinnodominerande yrken som betraktas likvärdiga (till exempel samma svårighetsgrad och utbildningskrav). 2020 års lönekartläggning visar att Tyresö kommun har jämställda löner både för lika som likvärdiga arbeten.

− Vi kommer fortsätta att jobba för att bli alltmer jämställda som arbetsgivare. Bland annat genom att sträva efter högre sysselsättningsgrader inom omsorgen och att det ska gå att kombinera arbete och familj på ett bra sätt. Målet är att bli Sveriges bästa offentliga arbetsgivare, säger Maria Blom.

Sidan publicerad av: Annika Röed
Senast uppdaterad: 20 april 2021