22 februari 2021

Tyresös upphandling placerar sig i topp

Tyresö kommun placerar sig på första plats i länet i det så kallade upphandlingsindex som fackförbundet LO i år publicerar för åttonde året i rad. Fokus på utveckling och dialog är framgångsfaktorer.

Porträtt på Katja Bähr, upphandlingschef

Katja Bähr, upphandlingschef

Rankingen har gjorts utifrån en enkät som skickades ut till kommunerna under hösten 2020. 2019 låg Tyresö kommun på plats 19 i upphandlingsindexet, och i år placerar man sig i topp. Katja Bähr, upphandlingschef i Tyresö kommun, har tillsammans med sitt team lett utvecklingsarbetet i kommunen:

– Det är jättehäftigt, vilket kvitto vi får för vårt hårda arbete med att utveckla kommunens upphandlingar! Jag skulle säga att i huvudsak har två saker varit nyckelfaktorer. För det första har vi satsat på dialog, och sedan har vi sett till att ha dedikerad personal för utveckling.

Upphandlingsenheten har i sitt utvecklingsarbete satsat på dialog med beställare och förvaltningar, leverantörer, näringslivet, facken och politiken.

– Vi gör det vi kan för att förklara att upphandling inte är rymdforskning - det är faktiskt så enkelt att vi är ute efter den goda affären, en win-win för alla - men vi arbetar lagstyrt och har strikta ramar i vårt arbete och det kan vara en utmaning i dialogen.

LO:s upphandlingsindex fokuserar på rutiner och kontroller vid offentlig upphandling i länets kommuner, för att se till att skattemedel inte går till oseriösa företag. 21 av 26 kommuner i Stockholms län svarade på årets enkät.

– Rent konkret har vi infört bättre rutiner kring krav och villkor om arbetsmiljö och miljökrav, vi har digitaliserat mer eller mindre hela processen från startmöte till tilldelning och uppföljning där vi hela tiden har koll på var i processen upphandlingen befinner sig. Vi har också haft workshops kring socialt ansvarstagande, berättar Katja Bähr.

– Men vi är långt ifrån klara, vi kommer fortsätta utveckla oss. Just nu arbetar vi med en ny upphandlingspolicy och riktlinjer samt tittar på standardkrav inom miljö- och socialt ansvar. Precis som många andra upphandlingsenheter behöver vi bli bättre på NLI-mätningar (nöjd-leverantörs-index).

Sidan publicerad av: Helena Törnqvist
Senast uppdaterad: 22 februari 2021
Upp