18 oktober 2018

Glädjande resultat i Tyresö kommuns medarbetarundersökning

Tyresö kommun stärker sin ställning som arbetsgivare. Både tidigare utpekade styrkor och utmaningar har fått bättre resultat i årets medarbetarundersökning.

Årets medarbetarundersökning besvarades glädjande nog av många
medarbetare. Hela 77 procent avsatte tid för att svara på årets frågor, jämfört
med 71 procent vid förra mätningen. Svaren var också i stor utsträckning
positiva. Det så kallade medarbetarindexet, andelen positiva svar på samtliga
frågor, har ökat från förra mätningens 70 till 71 i årets mätning. Motsvarande
index för frågor specifikt rörande ledarskapet har ökat från 73 till 74.

- Det här är oerhört glädjande. Vi vet att engagemanget är en av våra styrkor sedan tidigare, och att det har stärkts ytterligare känns väldigt bra. Men ännu mer glädjande är givetvis att vi har stärkt det som tidigare utpekats som utmaningar, till exempel förtroendet för kommunledningsgruppen och förmågan att ta vara på goda idéer.

Vi vill från kommunledningsgruppen rikta ett stort tack till alla som har bidragit med sina synpunkter för att vi ska kunna bli en ännu bättre arbetsgivare framöver, säger kommundirektör Bo Renman.

Sidan publicerad av: hr@tyreso.se
Senast uppdaterad: 18 oktober 2018
Upp