29 augusti 2018

Tyresö satsar på ledarskapet

Under 2017 startade en större satsning på ledarskapet i Tyresö kommun som omfattar samtliga chefer. I höst börjar den fjärde gruppen. Vi träffar Inger Lundin, chef för kulturskola och fritidsgårdar, som under våren avslutat en av delarna i ledarutvecklingsprogrammet.

Inger Lundin

Ledarutvecklingsprogrammet har tagits fram i samarbete med Indea och består av tre delar: ledarutveckling för det personliga ledarskapet, ledningsgruppsutveckling för ledningsgrupper samt möjlighet till chefscoaching.

Under ledarutvecklingen träffas chefer i grupper av 15–18 personer. De kommer från olika förvaltningar och chefsnivåer, vilket bidrar till respekt, samarbete och insyn över gränserna. Programmet består av tre tvådagarsinternat och hemuppgifter mellan dem.

Unik möjlighet att ses över gränserna

En av cheferna som har gått igenom programmet för ledarutveckling är Inger Lundin, chef för avdelningen kulturskola och fritidsgårdar. Hon berättar att satsningen inte består av regelrätt utbildning - deltagarna behöver inte vara särskilt förberedda förutom att ha definierat en utmaning från sin verksamhet att arbeta med.

- Den här satsningen har varit en unik möjlighet för oss chefer att träffas och prata ledarskapsfrågor över gränserna. På internaten har vi jobbat mycket med hur vi tolkar vårt uppdrag och hur vi ska förhålla oss till kommunens gemensamma värderingar som finns i vår ledarfilosofi. Vi diskuterar olika frågeställningar som till exempel vad det innebär att verka som ledare i en politiskt styrd organisation. Vi får möjlighet att lyfta frågor som vi som ledare i organisationen tycker är viktiga.

Syftet med ledarutvecklingen är att stärka och utveckla cheferna i sin roll som ledare till gagn för invånarna. Som grund ligger Tyresö kommuns övergripande mål och gemensamma ledarfilosofi.

- I förvaltningsledningsgruppen har vi nu tagit fram ramar och förutsättningar för hur vi ska jobba utifrån ledarskapsfilosofin. Vi bryter ner delarna i filosofin till vad de betyder för just min enhet och mina medarbetare. Vilka behov finns hos oss? Hur kan vi bli bättre? Ledarfilosofin är ett fantastiskt verktyg, säger Inger Lundin.

Bra chefer stärker medarbetarskapet

Inger Lundin upplever att hon fått en större medvetenhet om sitt eget ledarskap – både tillgångar och brister. Hon tycker det har varit nyttigt att kunna släppa på makt och mandat och har större förståelse kring sin egen roll i ett större sammanhang.

- Jag hoppas mina medarbetare har märkt av en förändring till det bättre. Jag försöker vara en tydligare chef. Det är mycket viktigt att känna till vilka förväntningar medarbetarna och chef har att förhålla sig till, kommunikation är A och O i ledarskapet. En annan ledstjärna jag följer är att jag vill vara så närvarande och tillgänglig som möjligt. En öppen dörr och möjlighet till diskussioner är viktigt, säger hon.

Grupper om tre har bildat cheftrios som träffas mellan internaten, bland annat har man använt sig av verktyg som facilitering och medlyssning. Sedan starten av ledarutvecklingen har kommunen utvärderat och samlat in feedback i syfte att vidareutveckla innehåll och metod.

- Det är absolut en lyckad satsning. Det har inneburit samordningsvinster som till exempel att vi nu har ett nätverk där vi kan ta del av och bolla varandras idéer och tankar. Kompetenta chefer bidrar till verksamhetsutvecklingen och jag tror starkt på att en bra chef även stärker medarbetarskapet i kommunen. Jag hoppas att satsningen leder till att ett klimat där vi alla kan växa som individer och chefer. Alla förutsättningar finns för fortsatt samverkan, säger Inger Lundin.

Sidan publicerad av: hr@tyreso.se
Senast uppdaterad: 29 augusti 2018
Upp