03 maj 2018

Tyresö fortsätter satsa på kvalitet

2017 blev ännu ett år med goda resultat i undersökningen Kommunens kvalitet i korthet. 65 procent av våra resultat ligger högre än genomsnittet för kommuner i landet.

Chef för kvalitetsenheten Catrin Ullbrand

Catrin Ullbrand

Tyresö kommuns kvalitetsarbete står sig gott i jämförelse med övriga kommuner i Sverige och vi blev förra året nominerade till Sveriges kvalitetskommun. Helsingborg knep utmärkelsen, men vi ger inte upp utan satsar på att bli ännu bättre. Det visar sig också i Kommunens Kvalitet i Korthet 2017. I rapporten redovisas resultat inom områdena tillgänglighet, trygghet, delaktighet, effek­tivitet och samhällsutveckling och jämför med andra kommuner. Tyresö ligger bra till inom de allra flesta områden.

Tyresöbors förslag upp för beslut

Kommunen ger god service till medborgare via telefon och e-post. 99 procent får svar på e-post inom två dagar. Resultaten är bättre än genomsnittet för deltagande kommuner och trenden med förbättrade resultat håller i sig. Genom Tyresöinitiativet, som startade i februari 2017, har även möjligheterna att bidra till kommunens utveckling förbättrats. Du som medborgare kan lämna förslag och rösta på andras förslag som sedan kan gå vidare och tas upp i politiska nämnder för beslut.

Nöjda med hemtjänst

Andelen Tyresöbor som är nöjda med ­äldreomsorgen som helhet är högre än på flera år. Hela 97 procent av de som har hemtjänst är nöjda eller mycket nöjda med bemötandet från personalen. Tyresö kommun är dessutom först ut i Sverige med att ha utbildat samtliga medarbetare som arbetar mot äldre i demensvård. I februari 2018 överlämnade H.M. Drottning Silvia stiftelsen Silviahemmets certifikat för kunskap om god demensvård.

Uppföljning i skolan

Skolresultaten är något lägre än de var 2016. Andelen elever i årskurs 9 som är behöriga till gymnasiet har sjunkit från cirka 92 till 87 procent det senaste läsåret, men en upphämtning kan ses i resultaten som eleverna presterar i klasserna under. Resultatdialoger genomförs två gånger per termin för att noga följa hur det går för varje elev i grundskolan.

Ständiga förbättringar

Det startas många nya företag i kommunen och företagsklimatet bedöms fortsatt som gott av Tyresös företagare. En låg andel av invånarna i Tyresö har försörjningsstöd, och resultatet har sjunkit ytterligare. Vi fortsätter vårt kvalitetsarbete. I år har vi gått med som medlemmar i SIQ, ­Institutet för kvalitetsutveckling, och får vägledning, utbildning och metodstöd. För dig som Tyresöbo innebär det att vi fort­sätter att jämföra resultat, hitta orsaker och förbättra våra processer för god service och insatser av hög kvalitet.

Fakta

Kommunens kvalitet i korthet I undersökningen Kommunens kvalitet i korthet jämförs kvalitet och effektivitet i 258 av landets 290 kommuner. Läs mer i Tyresö kommuns årsredovisning. Vill du jämföra kvalitet mellan olika verksamheter? Ta då en titt i Jämförelse­guiden! Klicka dig dit från tyreso.se eller gå direkt till jg.tyreso.se.

Så här står vi oss i kvalitet jämför med andra kommuner

Vad tycker du?

Vad tycker du om kvaliteten på kommunens service? Politikerna väntar på att du ska höra av dig och berätta vad du tycker. Ring eller e-posta kommunens förtroendevalda direkt och ställ frågor eller säg vad du tycker.

Fredrik Saweståhl (M), telefon 070-488 91 31, e-post fredrik.sawestahl@tyreso.se

Anita Mattsson (S), telefon 070-488 92 63, e-post anita.mattsson@tyreso.se

Mats Lindblom (L), telefon 070-488 91 74, e-post mats.lindblom@tyreso.se

Marie Åkesdotter (MP), telefon 070-494 89 00, e-post marie.akesdotter@tyreso.se

Anna Lund (KD), telefon 070-488 97 32, e-post anna.lund@tyreso.se

Inger Gemicioglu (V), telefon 070-488 93 00, e-post inger. gemicioglu@tyreso.se

Anders Wickberg (SD), telefon 073-645 13 10, e-post anders.wickberg@tyreso.se

Ulrica Riis-Pedersen (C), telefon 072-560 23 49, e-post ulrica.riis-pedersen@tyreso.se


Sidan publicerad av: hr@tyreso.se
Senast uppdaterad: 3 juli 2018
Upp