Intranät

Chefsforum

Chefsforum är en mötesplats för alla chefer inom kommunen med syftet att skapa en gemensam plattform. Chefsforum anordnas fyra gånger per år. Alla kommunens chefer förväntas delta under de här dagarna.

Kalendarium för chefsforum 2021:

19 februari, halvdag - digitalt
7 maj, halvdag - digitalt (Inställt på grund av sjukdom)
1 oktober, halvdag - återkommer om plats
3 december, halvdag - återkommer om plats


Information
Datum: Fredag 01 oktober
Tid: 08.30 - 12.00
Ansvarig förvaltning/enhet: HR-enheten
Kategori: Konferenser
Plats: Återkommer om plats
Sidan publicerad av: Fia Klint
Senast uppdaterad: 4 maj 2021