Intranät

Chefsforum 7 oktober

Chefsforum är en mötesplats för alla chefer inom kommunen med syftet att skapa en gemensam plattform. Chefsforum anordnas fyra gånger per år. Alla kommunens chefer förväntas delta under de här dagarna.

Kalendarium för chefsforum 2020

  • 4/3 halvdag - Återkommer om plats
  • 20/5 halvdag - Återkommer om plats
  • 7/10 halvdag - Kvarnhjulet, hus B, sal Nyfors
  • 9/12 halvdag - Kvarnhjulet, hus B, sal Nyfors


Information
Datum: Onsdag 07 oktober
Tid: 08.30 - 12.00
Ansvarig förvaltning/enhet: HR-enheten
Kategori: Konferenser
Plats: Kvarnhjulet
Sidan publicerad av: Josefin Vestberg
Senast uppdaterad: 7 januari 2020