Studie- och yrkesvägledning på gymnasiet

Du som går i gymnasiet och funderar på vad du ska göra efter gymnasiet är är välkommen till Tyresö kommuns studie- och yrkesvägledning (SYV).

Vet du vad du ska göra efter gymnasiet? Vill du studera utomlands? Om du behöver hjälp med att planera studier och framtid efter gymnasiet kan du vända dig till din studie-och yrkesvägledare. Kontaktuppgifterna hittar du ovan, under kontakt.

Vägledningssamtal

Alla elever på Tyresö gymnasium erbjuds vägledningssamtal. Vägledningen utgår från varje individs behov och syftar till att öka kunskapen kring studie- och yrkesvalet. Det innebär att du kan få information om dina valmöjligheter innan och efter gymnasiet, utbildning på olika nivåer, om yrken, arbetsmarknad och studiefinansiering.

Genom att träffa och diskutera med en studie- och yrkesvägledare får du redskap för att utveckla din självkännedom och hitta vägar för att kunna göra medvetna val och fatta välgrundade beslut inför framtiden.

Nationella program

Du får påbörja en gymnasieutbildning senast vårterminen det år du fyller 20 år, avslutat grundskolan eller motsvarande, och under förutsättning att du inte redan har avslutat ett gymnasieprogram. För samtliga nationella program krävs godkända betyg i svenska eller svenska som andraspråk, matematik och engelska.

Läs mer om betyg och poäng

Introduktionsprogram

Inom gymnasieskolan finns det fem introduktionsprogram. De vänder sig till dig som inte uppnått behörighet till gymnasieskolans nationella program. Tanken är att introduktionsprogrammen ska ge dig möjlighet att komma in på ett nationellt program eller leda till arbete.

Läs mer om introduktionsprogrammen

Anpassad gymnasieskola

Gymnasiesärskolan erbjuder två yrkesinriktade nationella program samt ett individuellt program.

Läs mer om den anpassade gymnasieskolan:

Sidan publicerad av: Lars Fuglesang
Senast uppdaterad: 12 november 2018