Prao i grundskolan

Du som är elev i Tyresö kommuns grundskolor har två veckors prao under tiden du går i årskurs åtta. Vissa saker kan man inte läsa sig till utan dem måste man uppleva själv. Att arbeta är en sådan sak.

Prao betyder praktisk arbetslivsorientering och är ett tillfälle för dig att bekanta dig med arbetslivet. Praon kan också ge dig en inblick i hur det kan vara att driva ett företag.

Att vara på en arbetsplats med de uppgifter och krav som arbetslivet ställer lär dig saker både om dig själv, en viss bransch och arbetslivet i stort. Praon kan också vara en hjälp inför ditt gymnasieval.

Praon ska så långt som möjligt hjälpa dig bland annat med att:

  • Orientera dig om arbetets betydelse för människan och samhället, om olika arbetsplatser, arbetsmiljöer och arbetsuppgifter.
  • Få erfarenhet om de villkor för demokrati, inflytande och ansvar som finns i arbetslivet.
  • Förstå de normer och regler som gäller i arbetslivet.
  • Öka din kännedom om och motverka att du begränsas i ditt studie- och yrkesval av könsrollstänkande, statustänkande och social eller kulturell bakgrund.
  • Bidra till ökad självkännedom och självinsikt hos dig.
  • Underlätta ditt studie- och yrkesval.

 

Sidan publicerad av: barn-utb@tyreso.se
Senast uppdaterad: 8 april 2020

Hitta på sidan