Studie- och yrkesvägledning för vuxna

Du som bor i Tyresö kommun och känner dig osäker inför ditt studie- och yrkesval eller funderar på hur du skall komma vidare i din karriär, är välkommen till Tyresö kommuns studie- och yrkesvägledning (SYV).

Du kan boka ett samtal med en utbildad och oberoende studie- och yrkesvägledare och få hjälp med ditt framtida val. På dagtid träffar du oss på Centrum för livslångt lärande (C3L) där du kan boka tid eller kom på våra drop-in-tider.

Läs mer om tidsbokningen och drop-in-tiderna på C3L:s webbplats Länk till annan webbplats.

Vägledningen erbjuder:

  • vägledning inför studie- och yrkesval
  • information om hur du uppnår gymnasieexamen/slutbetyg från kommunal vuxenutbildning
  • information om studieekonomi och informationsmaterial för högskola, YH-utbildningar, folkhögskola och gymnasial yrkesutbildning för vuxna med mera.

Det är viktigt att du själv är aktiv i planeringen av din framtid och ser samtalet som en process framåt.

Karriärvägledning

Karriärplanering handlar om dig, vad du kan erbjuda en framtida arbetsgivare och vad du vill få ut av arbetslivet.

Du jobbar fram dina viktigaste värdegrunder, intressen och kompetenser. Vi arbetar tillsammans fram områden där du kan trivas och kan utvecklas i ditt kommande arbete. Detta kan även vara till hjälp om du funderar på att börja studera.​

Särskilt stöd

C3L har en specialpedagog som kan vara en resurs för dig som får svårigheter att klara dina studier eller har en funktionsvariation. Du pratar med din lärare som kan hjälpa dig med kontakten vidare.

För mer information kontakta Jenny Olsson, specialpedagog på C3L: jenny.olsson@tyreso.se.

Sidan publicerad av: barn-utb@tyreso.se
Senast uppdaterad: 8 februari 2023