Studie- och yrkesvägledning – vad är det?

Studie- och yrkesvägledning innebär att du i samtal med en vägledare tar upp frågor kring studier, yrken, val och beslut. I Tyresö finns det vägledare både i grundskolan, på gymnasiet och vuxenutbildningen.

Vägledningen kan hjälpa dig att utveckla din självkännedom och hitta vägar för att kunna göra medvetna val och fatta välgrundade beslut inför framtiden. Det handlar om att kunna förverkliga sina idéer genom hela livet och om att få en förståelse hur relationen ser ut mellan utbildningar och yrken.

Du kanske har en idé som du funderat på, något du skulle vilja göra men inte kommit vidare med. Studie- och yrkesvägledaren (SYV) kan tillsammans med dig ha ett eller flera samtal så att du kan komma fram till vilka möjligheter du har utifrån dina egna förutsättningar och intressen.

SYV kan fungera som ett bollplank och hjälpa dig att konkretisera tankar och önskemål i en studieplan. Du kan också få allmän information om utbildningar och yrken för att komma vidare i dina funderingar.

Så här kan du förbereda dig inför samtalet:

  • Skriv ner dina tankar kring intressen, egenskaper, värderingar, färdigheter och kontaktnät.
  • Ta med betyg och andra viktiga handlingar.

Hjälp att välja skola

Här kan du jämföra skolor och utbildningar. Länk till annan webbplats.

Sidan publicerad av: barn-utb@tyreso.se
Senast uppdaterad: 3 mars 2024

Hitta på sidan