Stöd för unga utan gymnasieutbildning

Är du mellan 16 och 20 år och har gått ut grundskolan men inte avslutat någon gymnasieutbildning? Inom kommunens aktivitetsansvar erbjuder vi stöd och vägledning för dig som vill komma igång med att studera, arbeta eller ha någon annan sysselsättning på dagarna.

Vägledningssamtal

Inom kommunens aktivitetsansvar i Tyresö kommun arbetar studie- och yrkesvägledare som kan erbjuda vägledningssamtal för att prata om vad du har för målsättning och framtidsplaner. Ett vägledningssamtal kan till exempel handla om vad du har för tankar om framtiden, vad som krävs för att gå en viss utbildning eller hur du ska gå tillväga för att kunna arbeta inom ett visst yrke.

Kommunens aktivitetsansvar

Enligt Skollagen (2010:800) ska alla kommuner i Sverige hålla sig informerade om sysselsättningen hos de ungdomar som är boende i kommunen. De som omfattas av kommunernas aktivitetsansvar är ungdomar 16–20 år som är boende i kommunen och som har fullgjort sin skolplikt men som inte slutfört en utbildning på ett nationellt gymnasieprogram eller motsvarande utbildning.

Syftet med uppföljningen är att kommunerna ska kunna erbjuda dem stöd och vägledning. Därför är det viktigt för oss inom aktivitetsansvaret att få kontakt med de ungdomar som omfattas av aktivitetsansvaret och vars sysselsättning är okänd för oss.

Vi försöker bland annat genom telefonsamtal eller brev kontakta de ungdomar som omfattas av aktivitetsansvaret. Skulle du få ett brev från oss är det viktigt att du kontaktar oss för att informera oss om vad du har för sysselsättning just nu. Vi erbjuder stöd och vägledning men detta är självklart inget måste om man inte önskar det.

Studieavbrott

Om en elev som är folkbokförd i Tyresö beslutar sig för att göra avbrott i sina studier, ska kommunens aktivitetsansvar i Tyresö informeras. Det är huvudmannen för den skola som eleven går på som lämnar information om studieavbrott.

Sidan publicerad av: Anna Serratusell Wallin
Senast uppdaterad: 31 augusti 2023