För dig som behöver extra stöd i studierna

En del elever behöver mer stöd än andra för att klara skolarbete och utbildning. Behoven av stöd kan ha olika orsaker: fysiska, psykiska, sociala, språkliga eller andra behov. Det är viktigt att ta hänsyn till detta när man söker en skola eller utbildning, så att man får den hjälp man behöver.

Du ska i första hand vända dig till studie- och yrkesvägledaren (SYV) på den skola du går för att få hjälp att söka utbildning och det stöd du behöver. Går du inte i någon skola så vänd dig till SYV på den skola du söker till.

Intellektuella funktionsnedsättningar

Om ditt barn eller ungdom tillhör målgruppen för grundsärskolan eller gymnasiesärskolan kan kommunens särsyv hjälpa dig:

Studie- och yrkesvägledare för särskolan
E-post: barn-utb@tyreso.se

Om du är över 20 år och vill studera på särvux (särskild utbildning för vuxna) i Tyresö, vänder du dig till C3L:s speciapedagog:

Specialpedagog på C3L
Jenny Olsson
jenny.olsson@tyreso.se
Telefon: 08-578 278 44

Kognitiva funktionsnedsättningar

Om du har en ADHD-diagnos eller en diagnos inom AST och har behov av att studera i mindre grupp så är viktigt att du i god tid diskuterar dina behov med din SYV.

Språkligt stöd

Som ny i Sverige erbjuds barn och ungdomar undervisning i svenska som andraspråk (sva). Det är Tyresö kommun som ansvarar för att barn och ungdomar får lära sig svenska i grundskola och gymnasium. Detta gäller både om man är folkbokförd eller asylsökande i kommunen.

Om man är folkbokförd i Tyresö och över 16 år kan man läsa svenska för invandrare (SFI) på vuxenutbildning vid Centrum för Livslångt Lärande (C3L).

Läs mer om SFI på C3L:s webbplats

Sidan publicerad av: barn-utb@tyreso.se
Senast uppdaterad: 18 januari 2023