Att välja skola

Om ditt barn ska börja förskoleklass eller årskurs 7 nästkommande höst är du inbjuden att göra ett skolval.

Observera att om det finns två vårdnadshavare måste båda vårdnadshavarna logga in i e-tjänstportalen för att valet ska räknas som giltigt. Den ena gör ett val och den andra godkänner valet för att visa sitt samtycke.

Elever som ska börja i förskoleklass eller går i en skola i Tyresö som inte har årskurs 7

Du som vårdnadshavare bestämmer själv hur många skolor ni vill önska i skolvalet. Kommunen tillgodoser dina önskemål så långt det är möjligt med hänsyn till platstillgång och Tyresö kommuns skolvalsregler. Om vi inte kan placera på något av era önskemål ges ditt barn en skolplacering i närmaste kommunala skola som har plats. Det behöver inte betyda att det är den skola som ligger närmast folkbokföringsadressen.

Elever som går i en kommunal skola i Tyresö med högstadium

Om ditt barn redan går i en av Tyresös kommunala skolor med högstadium behöver du inte göra ett aktivt skolval för att visa att ni vill gå kvar på skolan. Ditt barn flyttas då automatiskt upp till årskurs 7 på sin nuvarande skola.

Om du endast vill söka till en specifik skola i skolvalet väljer du då endast denna skola som önskemål. Kan vi inte erbjuda en plats på den önskade skolan kommer vi att stänga ansökan och inte placera ditt barn på närmaste kommunala skola som har plats utan då har du visat att ditt barn ska fortsätta sin skolgång på nuvarande skola. Du behåller din nuvarande skolplacering så länge du inte kommer in på någon av de önskade skolor du lägger in i skolvalet. Om du får plats på någon av de önskade skolorna så kommer den nuvarande skolans plats att går till en annan elev vid placeringen i skolvalet, det går inte att ångra sig efter att skolvalet stängt.

Elever som går i en fristående skola eller annan kommunal skola

Om ditt barn går på en skola utanför kommunen, eller en fristående skola, ber vi dig kontrollera med skolan/kommunen att du har en plats till årskurs 7. Om du inte gör ett aktivt skolval till någon av våra kommunala skolor förutsätter vi att ditt skolval är att ditt barn ska fortsätta på nuvarande skola även i årskurs 7.

Om du inte vill att ditt barn ska fortsätta sin skolgång i årskurs 7 på sin nuvarande skola är det viktigt att du gör en rangordning på alla våra kommunala skolor som finns i kommunen (fem stycken), detta visar att ni vill få en skolplacering i kommunal skola oavsett vilken skola det blir, men enligt den rangordning som ni önskat.

Om du endast vill söka till en specifik skola väljer du då endast denna skola som önskemål i skolvalet. Kan vi inte erbjuda en plats på den önskade skolan kommer vi att stänga ansökan och inte placera ditt barn på närmaste kommunala skola som har plats utan då har du visat att ditt barn ska fortsätta sin skolgång på nuvarande skola.

Sidan publicerad av: Mona Östberg
Senast uppdaterad: 7 januari 2020
Upp

Hitta på sidan