Skolbyte

Om du vill byta skola inom kommunen ska du göra din ansökan via Mittskolval.
Rekommenderad webbläsare att använda är Chrome.

Skolbyte inom kommunen

Det kan finnas olika anledningar till att vilja byta skola. Tyresö kommun har 4 bytesperioder per läsår, 2 på vårterminen och 2 på höstterminen. Får man ett avslag på sin ansökan om byte så flyttas ansökan vidare till nästa bytesperiod. När läsåret är slut så behöver man göra en ny ansökan om man är fortsatt intresserad av att byta skola.

Tänk på att de flesta skolor i Tyresö är fullbelagda och att det därför kan vara svårt att få en annan plats.

Ansök om skolbyte via Mittskolval.se Länk till annan webbplats.

Viktiga datum för att byta skola

Datum för ansökan om byte till höstterminen 2024

Datum för byten

Period för ansökan

Besked

19 augusti

21 mars till 12 maj (omgång 1)

15 maj

19 augusti

13 maj till 26 maj (omgång 2)

29 maj

4 november

1 april till 6 oktober

9 oktober

Datum för ansökan om byte till vårterminen 2025

Datum för byten

Period för ansökan

Besked

7 januari

1 augusti till 1 december

4 december

22 april

1 augusti till 23 mars

26 mars


Nyinflyttad elev

Om du ska flytta till Tyresö eller är nyinflyttad, och vill ansöka om en skolplats för ditt barn, ska du göra en ansökan här:

Ansök om skolplats via Mittskolval.se Länk till annan webbplats.

Skolorna har intag varannan vecka med undantag för jullov och sommarlov. Besked skickas ut veckan efter att ansökningsperioden har stängt. När detta är framgår i Mittskolval.

Kommunens ansvar är att erbjuda alla barn som är folkbordförda i Tyresö kommun en skolplats i kommunen. Många av våra skolor är idag fullbelagda vilket gör att vi inte kan garantera plats i den skola som ligger närmast hemmet. Gör därför alltid minst tre val i din skolansökan.

Vid fler än en vårdnadshavare så behöver den som inte gjort ansökan logga in och bekräfta ansökan samt att en kvittens om folkbokföringsändring från Skatteverket alternativt ett köpekontrakt/hyresavtal laddas upp för att ansökan ska bli komplett. Om ingen kvittens inkommer så behandlas er ansökan utifrån er nuvarande folkbokföringsadress.

Du som flyttat till Tyresö kommun, men väljer att ha kvar skolplats i annan kommun, ska meddela barn- och utbildningsförvaltningen detta.

Elever som är folkbokförda i annan kommun

Elever som är folkbokförda i annan kommun kan söka skola i Tyresö kommun. Erbjudande ges i mån av plats.

Ansök via Mittskolval.se Länk till annan webbplats.

Fritidshemsplacering erbjuds under förutsättning att avtal om ekonomisk ersättning för platsen tecknas mellan Tyresö kommun och hemkommunen. Hemkommunens placeringsregeler för fritidshem gäller.

Fritidshem

Du som har behov av plats i fritidshem gör en separat ansökan om detta till den skola som du har fått placering på. Plats på fritidshem kan man även söka vid ett senare skede också om behovet uppstår.

Ansök om plats på fritidshem/fritidsklubb

Mer information om fritidshem och fritidsklubb

Skolskjuts

Om du väljer en skola som ligger långt ifrån din folkbokföringsadress, och samtidigt har en kommunal skola närmare hemmet, kan rätten till skolskjuts upphöra. Rätten till skolskjuts utgår från avståndet till närmaste kommunala skola.

Riktlinjer och avståndsregler för skolskjuts

Placeringsregler

Om antalet elever som vill gå på en skola är fler än det antal som skolan kan ta emot, används närhetsprincipen.

Tyresö kommuns placeringsregler

Ska du flytta från Tyresö?

När du flyttar från kommunen behöver du säga upp skolplaceringen och eventuell placering på fritidshem/fritidsklubb.

Observera att det är två olika e-tjänster för uppsägning av skolplacering och fritidshemsplacering/fritidsklubbsplacering.

Uppsägning via våra e-tjänster

Sidan publicerad av: barn-utb@tyreso.se
Senast uppdaterad: 13 juni 2024