Skolskjuts Raksta

Från och med höstterminen 2020 sker skolskjuts från och till Raksta med ordinarie SL-buss. 

Den särskilda skolbuss som tidigare trafikerade Raksta avvecklades i juni 2020. Elever som åker buss hänvisas till SL:s hållplatser vid Bergholmsvägen och Uddby kraftstation. Ansökan om läsårskort kan göras på tyreso.se/skolskjuts

Individuell bedömning

Kommunen kommer även fortsättningsvis att göra individuella bedömningar av behovet av skolskjuts.

Frågor och svar om skolskjuts till och från Raksta

Utifrån elevantal och tillgång till linjetrafik är det inte befogat att ha en särskild skolbuss i Raksta. I dag finns SL:s linje 817 och trafikförhållandena i området har förbättrats. I linje med kommunplanen 2020–2022 är det därför beslutat att avveckla Rakstabussen.

Tyresö kommun har framfört önskemål till region Stockholm och Nobina om fler turer på morgonen. Kommunen är inte skyldig att organisera skolskjuts som är anpassad till den enskilda elevens skoltider, det kan förekomma väntetider.

Om det uppstår väntetid mellan skolans och skolskjutsens tider ska skolan säkerställa att elever som har behov av att få vistas i skolan före eller efter skoltid har möjlighet till det.

Skolskjuts beviljas inte för tillfälliga förändringar i vägnätet som till exempel byggarbeten.

Beslut om skolskjuts bygger på en sammantagen bedömning av trafikförhållandena på den aktuella sträckan. Oavsett hur man tar sig fram i trafiken förväntas man synas i trafiken med lampor och reflexer. Vårdnadshavare förutsätts ansvara för att en elev förbereds för att klara sin skolväg på ett så säkert sätt som möjligt. Det kan innebära att eleven måste följas av en vuxen tills hen är mogen att ta sig till och från skolan eller busshållplatsen på egen hand.

Trafiksäkerhetsföreningen NTF anser att barn kan gå till skolan i måttligt trafikerade miljöer vid 9–10 års ålder och cykla i trafiken vid 11–12 års ålder. Det är dock viktigt att de får träna sig på att ta sig fram i trafiken tillsammans med en vuxen. Enligt Tyresö kommuns riktlinjer för skolskjuts förväntas barn i de yngre skolåren vid behov ha tillsyn på väg till skola eller busshållplats.

Sidan publicerad av: skolskjuts@tyreso.se
Senast uppdaterad: 11 januari 2021