Rakstabussen

Rakstabussen är en skolbuss upphandlad av Tyresö kommun som kör mellan Raksta och Tyresö skola. För att få åka med Rakstabussen ansöker vårdnadshavaren om skolskjuts i e-tjänstportalen.

Färdbevis för Rakstabussen

Från och med måndagen den 18 februari 2019 gäller färdbevis för Rakstabussen. Färdbeviset ska visas upp för busschauffören vid påstigning.

Färdbeviset kommer i god tid delas ut till elever som är beviljade skolskjuts med Rakstabussen.

Tidtabell

Tidtabell för Rakstabussen höstterminen 2019 (pdf)

Avvikande tider för Tyresö skola 20-23 augusti

Tisdag 20/8: Morgontur enligt ordinarie tidtabell för måndagar (ankomst skolan 08.45).
Eftermiddagsturerna avgår från Tyresö skola 13.15 samt 14.20 (sista turen).

Onsdag 21/8 - fredag 23/8: Morgontur enligt ordinarie tidtabell tisdag-fredag samt den sena måndagsturen (ankomst skolan 8.45).
Eftermiddagsturerna avgår från Tyresö skola 13.15 samt 14.20 (sista turen).

Frågor och svar om Rakstabussen

Fråga: Vem får åka med Rakstabussen, och när?

Svar: Det är endast är elever som är beviljade skolskjuts med Rakstabussen som får åka med den till och från skolan.

Rakstabussens tider är anpassade utifrån låg- mellan- och högstadiets skoltider. Elever ska åka med den buss som går närmast i anslutning till att deras skoldag börjar och slutar.

Fråga: Jag har fått beviljat skolskjuts med Rakstabussen, men har inte fått något färdbevis ännu. När kommer det?

Svar: Färdbevisen trycks i omgångar och delas ut i början av vårterminen 2019.

Fråga: Får jag färdbeviset från skolan eller skickas det hem?

Svar: Vårterminen 2019 kommer skolan att dela ut färdbevisen för de elever som går i Tyresö skola och Strandskolan.

Fråga: Vi har fått beviljat skolskjuts, men inte fått något färdbevis ännu. Får vi åka som vanligt tills kortet kommer?

Svar: Ja, om resan sker i direkt anslutning till att skolan börjar och slutar. Elever som stannar på fritidshemmet ansvarar vårdnadshavaren för. Om en busstur hem på eftermiddagen är full är det de elever som slutat skolan i anslutning till bussens tur som har rätt att åka.

Fråga: När får man inte åka med Rakstabussen längre om man inte har något färdbevis?

Svar: Från och med den 18 februari 2019 gäller färdbevis för Rakstabussen.

Fråga: Vad händer om jag glömmer mitt kort hemma på morgonen eller tappar bort det under dagen, kan jag åka ändå?

Svar: Ja, chauffören har en lista med namn på alla elever som har rätt att åka med bussen. Dock behöver vårdnadshavaren skicka in en förlustanmälan och beställning av nytt färdbevis.

Förlustanmälan skickas via e-post till: skolskjuts@tyreso.se

Fråga: Får man ett nytt kort om man tappar sitt kort?

Svar: Ja. Vårdnadshavaren skickar in en förlustanmälan och beställning av nytt färdbevis.

Förlustanmälan skickas via e-post till: skolskjuts@tyreso.se

Fråga: Får jag ett nytt färdbevis nästa år?

Svar: Nytt färdbevis gäller för varje läsår, och delas ut i samband med läsårsstart eller efter godkänd ansökan. Ansökan om skolskjuts görs för varje läsår via kommunens e-tjänstportal.

Fråga: Kommer busslinje 817 att ersätta Rakstabussen?

Svar: Barn- och utbildningsförvaltningen bedömer att det finns ett fortsatt behov av Rakstabussen, eftersom linjetrafiken inte uppfyller behoven idag.

Om förutsättningarna förändras, kan Rakstabussen under innevarande läsår komma att ersättas av buss i linjetrafik. Om förändringen sker, kommer eleven att få färdbevis för linjetrafiken.

Riktlinjer och ansökan

Riktlinjer och ansökan för skolskjuts

Sidan publicerad av: skolskjuts@tyreso.se
Senast uppdaterad: 23 augusti 2019
Upp