Rakstabussen

Rakstabussen är en skolbuss upphandlad av Tyresö kommun som kör mellan Raksta och Tyresö skola. Fr o m höstterminen 2020 hänvisas elever till ordinarie linjetrafik eftersom Rakstabussen upphör.

Färdbevis och tidtabell

Alla elever som är beviljade skolskjuts med Rakstabussen får ett färdbevis. Färdbeviset ska visas upp för busschauffören vid påstigning.

Tidtabell Rakstabussen (pdf)

Synpunkter

Om du har synpunkter eller klagomål på Rakstabussen vänder du dig till skolskjuts@tyreso.se.

Frågor och svar om Rakstabussen

Fråga: Kommer tidtabellen för buss 817 att matcha skolstarten?

Svar: Kommunen har dialog med SL:s bussoperatör om att anpassa tidtabellen för busslinjen.

Fråga: Varför avvecklas Rakstabussen?

Svar: Utifrån elevantal och tillgång till linjetrafik är det inte befogat att ha en särskild skolbuss i Raksta. I dag finns SL:s linje 817 och trafikförhållandena i området har förbättrats. I linje med kommunplanen 2020–2022 är det därför beslutat att avveckla Rakstabussen.

Fråga: Vem får åka med Rakstabussen, och när?

Svar: Det är endast är elever som är beviljade skolskjuts med Rakstabussen som får åka med den till och från skolan.

Rakstabussens tider är anpassade utifrån låg- mellan- och högstadiets skoltider. Elever ska åka med den buss som går närmast i anslutning till att deras skoldag börjar och slutar.

Fråga: Jag har fått beviljat skolskjuts med Rakstabussen, men har inte fått något färdbevis ännu. När kommer det?

Svar: Färdbevisen trycks i omgångar och skickas till folkbokföringsadressen.

Fråga: Vi har fått beviljat skolskjuts, men inte fått något färdbevis ännu. Får vi åka med bussen tills kortet kommer?

Svar: Ja, om resan sker i direkt anslutning till att skolan börjar och slutar. Elever som stannar på fritidshemmet ansvarar vårdnadshavaren för. Om en busstur hem på eftermiddagen är full är det de elever som slutat skolan i anslutning till bussens tur som har rätt att åka.

Fråga: Vad händer om jag glömmer mitt kort hemma på morgonen eller tappar bort det under dagen, kan jag åka ändå?

Svar: Ja, chauffören har en lista med namn på alla elever som har rätt att åka med bussen. Dock behöver vårdnadshavaren skicka in en förlustanmälan och beställning av nytt färdbevis.

Förlustanmälan skickas via e-post till: skolskjuts@tyreso.se

Fråga: Får man ett nytt kort om man tappar sitt kort?

Svar: Ja. Vårdnadshavaren skickar in en förlustanmälan och beställning av nytt färdbevis.

Förlustanmälan skickas via e-post till: skolskjuts@tyreso.se

Riktlinjer och ansökan

Riktlinjer och ansökan för skolskjuts

Sidan publicerad av: skolskjuts@tyreso.se
Senast uppdaterad: 5 juni 2020
Upp