Viktigt om e-tjänster och e-post!

Publicerad: 21 januari 10:29

Har du använt kommunens e-tjänster eller skickat e-post till kommunen någon gång mellan torsdag 16 januari kl 08.00 till och med måndag 20 januari kl 16.00? Då kan du behöva skicka om e-tjänsten eller e-postmeddelandet.

Behöver du skicka om? Läs mer här

Rakstabussen

Rakstabussen är en skolbuss upphandlad av Tyresö kommun som kör mellan Raksta och Tyresö skola. För att få åka med Rakstabussen ansöker vårdnadshavaren om skolskjuts i e-tjänstportalen.

Färdbevis för Rakstabussen

Alla elever som är beviljade skolskjuts med Rakstabussen får ett färdbevis. Färdbeviset ska visas upp för busschauffören vid påstigning.

Ny tidtabell från och med den 7 oktober

Ny tidtabell för Rakstabussen gäller från och med den 7 oktober.

Tidtabell Rakstabussen - gäller till och med 4 oktober (pdf)

Tidtabell Rakstabussen - gäller från och med 7 oktober (pdf)

Synpunkter

Om du har synpunkter eller klagomål på Rakstabussen vänder du dig till skolskjuts@tyreso.se.

Frågor och svar om Rakstabussen

Fråga: Vem får åka med Rakstabussen, och när?

Svar: Det är endast är elever som är beviljade skolskjuts med Rakstabussen som får åka med den till och från skolan.

Rakstabussens tider är anpassade utifrån låg- mellan- och högstadiets skoltider. Elever ska åka med den buss som går närmast i anslutning till att deras skoldag börjar och slutar.

Fråga: Jag har fått beviljat skolskjuts med Rakstabussen, men har inte fått något färdbevis ännu. När kommer det?

Svar: Färdbevisen trycks i omgångar och skickas till folkbokföringsadressen.

Fråga: Vi har fått beviljat skolskjuts, men inte fått något färdbevis ännu. Får vi åka med bussen tills kortet kommer?

Svar: Ja, om resan sker i direkt anslutning till att skolan börjar och slutar. Elever som stannar på fritidshemmet ansvarar vårdnadshavaren för. Om en busstur hem på eftermiddagen är full är det de elever som slutat skolan i anslutning till bussens tur som har rätt att åka.

Fråga: Vad händer om jag glömmer mitt kort hemma på morgonen eller tappar bort det under dagen, kan jag åka ändå?

Svar: Ja, chauffören har en lista med namn på alla elever som har rätt att åka med bussen. Dock behöver vårdnadshavaren skicka in en förlustanmälan och beställning av nytt färdbevis.

Förlustanmälan skickas via e-post till: skolskjuts@tyreso.se

Fråga: Får man ett nytt kort om man tappar sitt kort?

Svar: Ja. Vårdnadshavaren skickar in en förlustanmälan och beställning av nytt färdbevis.

Förlustanmälan skickas via e-post till: skolskjuts@tyreso.se

Fråga: Får jag ett nytt färdbevis nästa år?

Svar: Nytt färdbevis gäller för varje läsår, och delas ut i samband med läsårsstart eller efter godkänd ansökan. Ansökan om skolskjuts görs för varje läsår via kommunens e-tjänstportal.

Fråga: Kommer busslinje 817 att ersätta Rakstabussen?

Svar: Barn- och utbildningsförvaltningen bedömer att det finns ett fortsatt behov av Rakstabussen, eftersom linjetrafiken inte uppfyller behoven idag.

Om förutsättningarna förändras, kan Rakstabussen under innevarande läsår komma att ersättas av buss i linjetrafik. Om förändringen sker, kommer eleven att få färdbevis för linjetrafiken.

Riktlinjer och ansökan

Riktlinjer och ansökan för skolskjuts

Sidan publicerad av: skolskjuts@tyreso.se
Senast uppdaterad: 2 oktober 2019
Upp