Vem ansvarar för att eleven fullföljer sin skolplikt?

Den som har vårdnaden om ett skolpliktigt barn ska se till att barnet fullgör sin skolplikt.

Barn som är bosatta och varaktigt vistas i Sverige har skolplikt i årskurs F-9. Skolplikten motsvaras av en rätt att kostnadsfritt få grundläggande utbildning i allmän skola.

Sidan publicerad av: skolskjuts@tyreso.se
Senast uppdaterad: 30 april 2019

Hitta på sidan