Viktigt om e-tjänster och e-post!

Publicerad: 21 januari 10:29

Har du använt kommunens e-tjänster eller skickat e-post till kommunen någon gång mellan torsdag 16 januari kl 08.00 till och med måndag 20 januari kl 16.00? Då kan du behöva skicka om e-tjänsten eller e-postmeddelandet.

Behöver du skicka om? Läs mer här

Varför måste jag betala för SL-kortet?

Om eleven har fritidshemsplats eller växelvis boende kan kostnaden för SL-kort delas mellan kommunen och vårdnadshavaren.

Elev med fritidshemsplacering

Tyresö kommun beviljar som regel inte skolskjuts om eleven har en fritidshemsplats. Har eleven heltidsfritids så får eleven ingen skolskjuts alls, det vill säga att eleven är på fritids före och efter skoltid.

För de elever som åker direkt till eller från skolan med linjetrafik och endast nyttjar sin fritidshemsplats delvis, det vill säga antingen bara före eller efter skolan, fördelas kostnaden för färdbevis lika mellan vårdnadshavare och Tyresö kommun. Det är den vårdnadshavare som ansöker om skolskjuts som debiteras kostnaden för färdbeviset.

Elev med växelvisboende

Vid växelvis boende där endast ena hemadressen uppfyller kravet för att beviljas skolskjuts med linjetrafik delas kostnaden för färdbevis lika mellan vårdnadshavare och Tyresö kommun. Det är den vårdnadshavare som ansöker om skolskjuts som debiteras kostnaden för färdbeviset.

Sidan publicerad av: skolskjuts@tyreso.se
Senast uppdaterad: 30 april 2019
Upp