Varför får eleven inte åka med Rakstabussen om bussen ändå trafikerar området?

I Tyresö kommun ska alla elever söka skolskjuts utifrån samma villkor. Det innebär att det är färdvägens längd, trafikförhållanden, funktionsnedsättning eller annan särskild omständighet som kan ligga till grund för att bevilja skolskjuts.

Från och med läsåret 2019/2020 gäller nya riktlinjer för skolskjuts. Detta innebär bland annat att elever i årskurs 7-9 ska ha en färdväg som överstiger 4 km för att beviljas skolskjuts.

Solberga och delar av Raksta har byggts ut med vägar, gång- och cykelvägar och linjetrafik. och behovet av skolskjuts har därför förändrats. Området har en hastighetsbegränsning på 40 km/h. Det innebär att det från och med läsåret 2019/2020 kommer vara elever som utifrån färdvägens längd eller trafikförhållanden på sträckan inte har rätt till skolskjuts.

Vilken skola eleven valt att gå i vägs in i bedömningen av rätt till skolskjuts. Om eleven har valt en annan skola än den anvisade skolan (närmsta kommunala skola) har eleven bara rätt till skolskjuts om avståndet till den anvisade skolan är uppfyllt.

Sidan publicerad av: skolskjuts@tyreso.se
Senast uppdaterad: 30 april 2019
Upp

Hitta på sidan