Varför avvecklas Rakstabussen?

Utifrån elevantal och tillgång till linjetrafik är det inte befogat att ha en särskild skolbuss i Raksta. I dag finns SL:s linje 817 och trafikförhållandena i området har förbättrats. I linje med kommunplanen 2020–2022 är det därför beslutat att avveckla Rakstabussen. Kommunen har dialog med SL:s bussoperatör om att anpassa tidtabellen för busslinjen.

Sidan publicerad av: skolskjuts@tyreso.se
Senast uppdaterad: 14 september 2020

Hitta på sidan