Vad menas med växelvis boende?

Växelvis boende innebär att barnet bor ungefär lika mycket hos båda sina vårdnadshavare, till exempel varannan vecka.