Vad menas med elevens anvisade skola?

Utgångspunkten vid bedömningen av rätt till skolskjuts är avståndet från hemmet, eller från en plats i anslutning till hemmet, till den närmast belägna kommunala skolan eller till den plats där man blir placerad om den närmsta kommunala skolan inte kan erbjuda plats. Detta benämns som elevens anvisade skola.