Vad innebär det att skolskjutsleverantören har rätt till ett tidsfönster?

För att öka möjligheterna till samplanering av resenärer har samtliga leverantörer rätt att planera resorna med ett så kallat tidsfönster.

Tidsfönstret innebär att leverantören får lämna resenären max 30 minuter före beställd lämningstidpunkt och hämta resenären max 30 minuter efter beställd hämtningstidpunkt.

Skolskjutsleverantören meddelar elevens tider utifrån detta tidsfönster och de meddelade tiderna blir elevens fasta tider. Detta tidsfönster får utnyttjas mellan klockan 07.30 och 17.00 för skolskjutsen. Beställningar utanför den tidsramen sker enligt beställd tid.