Vad händer om eleven flyttar?

Utgångspunkten vid bedömning om rätt till skolskjuts efter att ha flyttat görs utifrån elevens nya anvisade skola.

En elev som flyttar och enligt närhetsprincipen tillhör en ny skola efter flytten har rätt att välja att gå kvar i sin gamla skola. Eleven har dock ingen rätt till skolskjuts om det inte kan beviljas utan organisatoriska svårigheter eller merkostnader för kommunen.

En elev som inte längre är berättigad till skolskjuts på grund av byte av adress, flytt från kommunen eller liknande, ska omgående återlämna eventuellt busskort till kommunen.

Sidan publicerad av: skolskjuts@tyreso.se
Senast uppdaterad: 10 juni 2021

Hitta på sidan