Vad gäller under loven?

Alla skolskjutsresor avbokas automatiskt under loven.

För elever med mycket omfattande behov av särskilt stöd kan taxi på lov beviljas,
förfrågan görs via skolksjuts@tyreso.se och bedöms individuellt i varje enskilt fall.
Förutsättningen är att man är beviljad skolskjuts och att det avser resa på lov
under pågående läsår, inte på sommarlovet.

Sidan publicerad av: skolskjuts@tyreso.se
Senast uppdaterad: 25 maj 2020

Hitta på sidan