Vad gäller om skolan missar skolskjutsen på eftermiddagen?

Om skolan missar skolskjutsen på eftermiddagen och det blir en bomkörning, är det skolans ansvar att boka egen skjuts alternativt att vårdnadshavare hämtar sitt barn.