Vad gäller om mitt barn blivit sjuk under skoldagen?

Om en elev behöver hämtas på grund av sjukdom är det vårdnadshavarens ansvar att hämta eleven.

Skolskjutsen behöver avbokas till Samtrans senast 60 minuter innan den planerade körningen.