Vad gäller om eleven missar skolskjutsen på morgonen?

Om eleven missar skolskjutsen på morgonen och det blir en bomkörning, är det vårdnadshavarens ansvar att boka egen skjuts alternativt skjutsa sitt barn till skolan.

Sidan publicerad av: skolskjuts@tyreso.se
Senast uppdaterad: 11 maj 2022

Hitta på sidan