Vad gäller om eleven flyttar?

En elev som flyttar och enligt närhetsprincipen tillhör en ny skola efter flytten, har rätt att välja att gå kvar i sin gamla skola. Eleven har dock ingen rätt till skolskjuts såvida det inte kan beviljas utan organisatoriska svårigheter eller merkostnader för kommunen.

Sidan publicerad av: skolskjuts@tyreso.se
Senast uppdaterad: 10 juni 2021

Hitta på sidan