Måste tiderna för skolskjutsen anpassas efter elevens schema?

Nej, rätten till skolskjuts innebär inte att skolskjutsen måste anpassas exakt till varje elevs skoltider. Kommunen har frihet att i viss utsträckning samordna transporterna även om det leder till väntetider för vissa elever. Skolskjuts med särskild anordnad taxi till och från vissa skolor körs enligt ett schema med fasta tider. Har vårdnadshavare behov av skolskjuts utanför dessa tider ansvarar vårdnadshavare för sitt barns resa till och från skolan. 

Innehåll

Sidan publicerad av: skolskjuts@tyreso.se
Senast uppdaterad: 23 maj 2022

Hitta på sidan