Kan mitt barn få skolskjuts om det saknas vägbelysning?

Beslut om skolskjuts bygger på en sammantagen bedömning av trafikförhållandena på den aktuella sträckan. Oavsett hur man tar sig fram i trafiken förväntas man synas i trafiken med lampor och reflexer. Vårdnadshavare förutsätts ansvara för att en elev förbereds för att klara sin skolväg på ett så säkert sätt som möjligt. Det kan innebära att eleven måste följas av en vuxen tills hen är mogen att ta sig till och från skolan eller busshållplatsen på egen hand.

Sidan publicerad av: skolskjuts@tyreso.se
Senast uppdaterad: 10 juni 2021

Hitta på sidan