Kan man få skolskjuts vid olycksfall?

Tillfälliga behov av skolskjuts, exempelvis vid olycksfall, skador eller operationer, medges inte.

Vid olycksfall kontaktar du i första hand det egna försäkringsbolaget då den egna försäkringen oftast är förmånligare och i andra hand kommunens försäkringsbolag.

Kommunens olycksfallsförsäkring

Sidan publicerad av: skolskjuts@tyreso.se
Senast uppdaterad: 10 juni 2021

Hitta på sidan