Kan jag själv köra mitt barn till och från skolan?

Skolskjutsen kan genomföras med privat fordon och benämns som självskjutsning.

Vid självskjutsning kör vårdnadshavaren själv sitt barn till och från skolan och får ersättning för detta. Det gäller endast elever som är berättigade till skolskjuts med särskild anordnad taxi och under förutsättning att det inte innebär en merkostnad för kommunen.

Sidan publicerad av: skolskjuts@tyreso.se
Senast uppdaterad: 30 april 2019

Hitta på sidan