Kan eleven få skolskjuts om det pågår vägbyggen längs skolvägen?

Skolskjuts beviljas inte för tillfälliga förändringar i vägnätet som till exempel byggarbeten.

Sidan publicerad av: skolskjuts@tyreso.se
Senast uppdaterad: 23 mars 2021

Hitta på sidan