Jag har inte fått ett beslut om skolskjuts, vem ansvarar för att eleven kommer till skolan?

Det är vårdnadshavaren ansvar att i väntan på beslut ansvara för att eleven kommer till och från skolan.

Sidan publicerad av: skolskjuts@tyreso.se
Senast uppdaterad: 28 juni 2021

Hitta på sidan