Jag har inte fått ett beslut om skolskjuts, vem ansvarar för att eleven kommer till skolan?

Det är vårdnadshavaren ansvar att i väntan på beslut ansvara för att eleven kommer till och från skolan.