Hur ändrar eller avbokar jag en skolskjutsresa?

Så här gör du för att ändra eller avboka en skolskjutsresa med Samtrans.

Ändring

Ändringar av hämtnings-/lämningstid eller ändring av upphämtnings-/lämningsadress ska inkomma till bokaskolskjuts@tyreso.se minst sju arbetsdagar innan resan ska ske. När den förändrade resan har bokats får du en bekräftelse skickad till dig.

Om du har Samtrans app syns förändringen där en till två dagar innan resan ska ske, annars förmedlas ändringen enligt alternativen ovan. Har du frågor kring de bokade resorna, kontakta Samtrans kundtjänst.

Avbokning

Vill du avboka en planerad resa gör du det direkt till Samtrans kundtjänst, på deras kundwebb eller i Samtrans app senast 60 minuter innan den planerade resan.

När en resa avbokats måste vårdnadshavare eller skola boka på resan när eleven ska ha skolskjuts igen. Det måste ske minst två timmar innan resan ska utföras.

Sidan publicerad av: skolskjuts@tyreso.se
Senast uppdaterad: 1 februari 2022

Hitta på sidan