Har en elev rätt till skolskjuts till en skola i en annan kommun?

Skolskjuts beviljas som regel inte utanför kommungränsen. För elever i resurs- eller behandlingsskola gäller särskilda regler.

Sidan publicerad av: skolskjuts@tyreso.se
Senast uppdaterad: 10 juni 2021

Hitta på sidan